Current View
Citation link:
Title:
Лантанидни комплекси с някои бис-кумаринови производни, притежаващи оптични и фармакологични свойства : Автореферат / Деница Кирилова Еленкова ; Науч. ръководител Мария Миланова.
 
Creator:
Еленкова, Деница Кирилова; Миланова, Мария Милинова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование -4. Природни науки, математика и информатика, Проф. направление - 4.2 Хим. науки СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Обща и неорганична химия 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Фармацевтична химия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Еленкова, Деница Кирилова
 
245:
Лантанидни комплекси с някои бис-кумаринови производни, притежаващи оптични и фармакологични свойства :| Автореферат /| Деница Кирилова Еленкова ; Науч. ръководител Мария Миланова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,4 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
56 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование -4. Природни науки, математика и информатика, Проф. направление - 4.2 Хим. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Обща и неорганична химия| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Фармацевтична химия.
 
700:
Миланова, Мария Милинова| науч. ръководител