Abstract:
Петко Атанасов. С автограф и посвещение.
 
Created:
1932
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671127
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 373К, оп. 1, а.е. 698.
 
Subject:
театър; актьор; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld