Current View
Citation link:
Title:
Реторически поглед върху невербалната комуникация като значим компонент на правата и обратна връзка между учител и ученици : Автореферат / Ася Тоник Алексиева ; Науч. ръководител Величко Руменчев.
 
Creator:
Алексиева, Ася Тоник; Руменчев, Величко Димитров науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.3. Философия (Реторика - Невербална комуникация в реториката) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Реторика.; Безсловесна комуникация.; Обучение методи.
 
*** *** ***
 
001:
001155800
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Алексиева, Ася Тоник
 
245:
Реторически поглед върху невербалната комуникация като значим компонент на правата и обратна връзка между учител и ученици :| Автореферат /| Ася Тоник Алексиева ; Науч. ръководител Величко Руменчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 727.6 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
24 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.3. Философия (Реторика - Невербална комуникация в реториката)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Реторика.| Безсловесна комуникация.| Обучение| методи.
 
700:
Руменчев, Величко Димитров| науч. ръководител