Current View
Citation link:
Title:
Взаимодействие на липидни моделни системи с биологично важни молекули : Автореферат / Мая Валериева Тановска ; Науч. ръководител Борислав Павлов ; Науч. консултант Лилия Владимирова-Михалева.
 
Creator:
Тановска, Мая Валериева; Павлов, Борислав Атанасов науч. ръководител; Владимирова-Михалева, Лилия Страхилова науч. консултант
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1. Физ. науки (Биофизика) СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2019; Библиогр. с. 31-33; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Биофизика.
 
*** *** ***
 
001:
001153394
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тановска, Мая Валериева
 
245:
Взаимодействие на липидни моделни системи с биологично важни молекули :| Автореферат /| Мая Валериева Тановска ; Науч. ръководител Борислав Павлов ; Науч. консултант Лилия Владимирова-Михалева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.756 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
34 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1. Физ. науки (Биофизика)| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2019
 
504:
Библиогр. с. 31-33
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Биофизика.
 
700:
Павлов, Борислав Атанасов| науч. ръководител| Владимирова-Михалева, Лилия Страхилова| науч. консултант