Citation link:
 • Новый завѣтъ на Господа нашего Іисуса Христа [3. изд. 1872, Цариградъ]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдьржаніе
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Отъ Матѳея Свято-то евангеліе
   • Глава 1
    • [с. 1]
   • Глава 2
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Глава 3
    • [с.] 4
   • Глава 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Глава 5
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава 6
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Глава 7
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Глава 8
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Глава 9
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Глава 10
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Глава 11
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Глава 12
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Глава 13
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Глава 14
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Глава 15
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Глава 16
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Глава 17
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Глава 18
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Глава 19
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Глава 20
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Глава 21
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Глава 22
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Глава 23
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Глава 24
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Глава 25
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • Глава 26
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Глава 27
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Глава 28
    • [с.] 69
    • [с.] 70
  • Отъ Марка Свято-то евангеліе
   • Глава 1
    • [с. 71]
    • [с.] 72
   • Глава 2
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Глава 3
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Глава 4
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Глава 5
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Глава 6
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Глава 7
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Глава 8
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Глава 9
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
   • Глава 10
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • Глава 11
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Глава 12
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Глава 13
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • Глава 14
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Глава 15
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
  • Отъ Лукѫ Свято-то евангеліе
   • Глава 1
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
   • Глава 2
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • Глава 3
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • Глава 4
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • Глава 5
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Глава 6
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • Глава 7
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
   • Глава 8
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Глава 9
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • Глава 10
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
   • Глава 11
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • Глава 12
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • Глава 13
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
   • Глава 14
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • Глава 15
    • [с.] 161
    • [с.] 162
   • Глава 16
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • Глава 17
    • [с.] 165
    • [с.] 166
   • Глава 18
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
   • Глава 19
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
   • Глава 20
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
   • Глава 21
    • [с.] 176
    • [с.] 177
   • Глава 22
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
   • Глава 23
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
   • Глава 24
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
  • Отъ Іоанна Свято-то евангеліе
   • Глава 1
    • [с. 189]
    • [с.] 190
    • [с.] 191
   • Глава 2
    • [с.] 192
   • Глава 3
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
   • Глава 4
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
   • Глава 5
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
   • Глава 6
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
   • Глава 7
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
   • Глава 8
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
   • Глава 9
    • [с.] 213
    • [с.] 214
   • Глава 10
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • Глава 11
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
   • Глава 12
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
   • Глава 13
    • [с.] 224
    • [с.] 225
   • Глава 14
    • [с.] 226
    • [с.] 227
   • Глава 15
    • [с.] 228
    • [с.] 229
   • Глава 16
    • [с.] 230
    • [с.] 231
   • Глава 17
    • [с.] 232
    • [с.] 233
   • Глава 18
    • [с.] 234
    • [с.] 235
   • Глава 19
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
   • Глава 20
    • [с.] 239
    • [с.] 240
   • Глава 21
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
  • Дѣянія-та на Святы-тѣ апостолы
   • Глава 1
    • [с. 244]
    • [с.] 245
   • Глава 2
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
   • Глава 3
    • [с.] 249
    • [с.] 250
   • Глава 4
    • [с.] 251
    • [с.] 252
   • Глава 5
    • [с.] 253
    • [с.] 254
    • [с.] 255
   • Глава 6
    • [с.] 256
   • Глава 7
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
   • Глава 8
    • [с.] 262
    • [с.] 263
   • Глава 9
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
   • Глава 10
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
   • Глава 11
    • [с.] 270
    • [с.] 271
   • Глава 12
    • [с.] 272
    • [с.] 273
   • Глава 13
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
   • Глава 14
    • [с.] 278
    • [с.] 279
   • Глава 15
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
   • Глава 16
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
   • Глава 17
    • [с.] 286
    • [с.] 287
   • Глава 18
    • [с.] 288
    • [с.] 289
   • Глава 19
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
   • Глава 20
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
   • Глава 21
    • [с.] 296
    • [с.] 297
    • [с.] 298
   • Глава 22
    • [с.] 299
    • [с.] 300
   • Глава 23
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
   • Глава 24
    • [с.] 304
    • [с.] 305
   • Глава 25
    • [с.] 306
    • [с.] 307
   • Глава 26
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
   • Глава 27
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • [с.] 313
   • Глава 28
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
  • Соборно-то посланіе Іаковово
   • Глава 1
    • [с. 317]
   • Глава 2
    • [с.] 318
    • [с.] 319
   • Глава 3
    • [с.] 320
   • Глава 4
    • [с.] 321
   • Глава 5
    • [с.] 322
    • [с.] 323
  • Пьрво-то соборно посланіе на Святаго апостола Петра
   • Глава 1
    • [с.] 324
    • [с.] 325
   • Глава 2
    • [с.] 326
    • [с.] 327
   • Глава 3
    • [с.] 328
   • Глава 4
    • [с.] 329
    • [с.] 330
   • Глава 5
    • [с.] 331
  • Второ-то соборно посланіе на Святаго апостола Петра
   • Глава 1
    • [с.] 332
    • [с.] 333
   • Глава 2
    • [с.] 334
    • [с.] 335
   • Глава 3
    • [с. 336] 346
  • Пьрво-то (соборно) посланіе на Святаго апостола Іоанна
   • Глава 1
    • [с. 337] 347
   • Глава 2
    • [с. 338] 348
    • [с. 339] 349
   • Глава 3
    • [с. 340] 350
    • [с. 341] 351
   • Глава 4
    • [с. 342] 352
   • Глава 5
    • [с. 343] 353
    • [с. 344] 354
  • Второ-то посланіе на Святаго апостола Іоанна
   • [с. 345] 355]
  • Трето-то посланіе на Святаго апостола Іоанна
   • [с. 346] 356
  • Соборно-то посланіе Іудино
   • [с. 347] 357
   • [с. 348] 358
  • Къ римляномъ посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 349
    • [с.] 350
   • Глава 2
    • [с.] 351
    • [с.] 352
   • Глава 3
    • [с.] 353
    • [с.] 354
   • Глава 4
    • [с.] 355
    • [с.] 356
   • Глава 5
    • [с.] 357
    • [с.] 358
   • Глава 6
    • [с.] 359
   • Глава 7
    • [с.] 360
    • [с.] 361
   • Глава 8
    • [с.] 362
    • [с.] 363
    • [с.] 364
   • Глава 9
    • [с.] 365
    • [с.] 366
   • Глава 10
    • [с.] 367
   • Глава 11
    • [с.] 368
    • [с.] 369
   • Глава 12
    • [с.] 370
    • [с.] 371
   • Глава 13
    • [с.] 372
   • Глава 14
    • [с.] 373
    • [с.] 374
   • Глава 15
    • [с.] 375
    • [с.] 376
   • Глава 16
    • [с.] 377
    • [с.] 378
  • Къ коринѳяномъ Пьрво-то посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с. 379]
    • [с.] 380
   • Глава 2
    • [с.] 381
   • Глава 3
    • [с.] 382
   • Глава 4
    • [с.] 383
    • [с.] 384
   • Глава 5
    • [с.] 385
   • Глава 6
    • [с.] 386
   • Глава 7
    • [с.] 387
    • [с.] 388
    • [с.] 389
   • Глава 8
    • [с.] 390
   • Глава 9
    • [с.] 391
    • [с.] 392
   • Глава 10
    • [с.] 393
    • [с.] 394
   • Глава 11
    • [с.] 395
    • [с.] 396
   • Глава 12
    • [с.] 397
   • Глава 13
    • [с.] 398
   • Глава 14
    • [с.] 399
    • [с.] 400
    • [с.] 401
   • Глава 15
    • [с.] 402
    • [с.] 403
    • [с.] 404
   • Глава 16
    • [с.] 405
    • [с.] 406
  • Къ коринѳяномъ Второ-то посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 407
    • [с.] 408
   • Глава 2
    • [с.] 409
   • Глава 3
    • [с.] 410
   • Глава 4
    • [с.] 411
    • [с.] 412
   • Глава 5
    • [с.] 413
   • Глава 6
    • [с.] 414
   • Глава 7
    • [с.] 415
    • [с.] 416
   • Глава 8
    • [с.] 417
   • Глава 9
    • [с.] 418
   • Глава 10
    • [с.] 419
    • [с.] 420
   • Глава 11
    • [с.] 421
    • [с.] 422
   • Глава 12
    • [с.] 423
    • [с.] 424
   • Глава 13
    • [с.] 425
  • Къ галатяномъ посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 426
   • Глава 2
    • [с.] 427
    • [с.] 428
   • Глава 3
    • [с.] 429
    • [с.] 430
   • Глава 4
    • [с.] 431
    • [с.] 432
   • Глава 5
    • [с.] 433
   • Глава 6
    • [с.] 434
    • [с.] 435
  • Къ ефесяномъ посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с. 436]
   • Глава 2
    • [с.] 437
    • [с.] 438
   • Глава 3
    • [с.] 439
   • Глава 4
    • [с.] 440
    • [с.] 441
   • Глава 5
    • [с.] 442
    • [с.] 443
   • Глава 6
    • [с.] 444
  • Къ филиппяномъ посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 445
    • [с.] 446
   • Глава 2
    • [с.] 447
    • [с.] 448
   • Глава 3
    • [с.] 449
    • [с.] 450
   • Глава 4
    • [с.] 451
  • Къ колоссяномъ посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 452
    • [с.] 453
   • Глава 2
    • [с.] 454
    • [с.] 455
   • Глава 3
    • [с.] 456
   • Глава 4
    • [с.] 457
    • [с.] 458
  • Къ солуняномъ Пьрво-то посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 459
   • Глава 2
    • [с.] 460
   • Глава 3
    • [с.] 461
   • Глава 4
    • [с.] 462
   • Глава 5
    • [с.] 463
    • [с.] 464
  • Къ солуняномъ Второ-то посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 465
   • Глава 2
    • [с.] 466
   • Глава 3
    • [с.] 467
  • Къ Тимоѳею Пьрво-то посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 468
    • [с.] 469
   • Глава 2
   • Глава 3
    • [с.] 470
    • [с.] 471
   • Глава 4
    • [с.] 472
   • Глава 5
    • [с.] 473
   • Глава 6
    • [с.] 474
    • [с.] 475
  • Къ Тимоѳею Второ-то посланіе на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 476
   • Глава 2
    • [с.] 477
    • [с.] 478
   • Глава 3
    • [с.] 479
   • Глава 4
    • [с.] 480
  • Къ Титу посланіе-то на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 481
    • [с.] 482
   • Глава 2
    • [с.] 483
   • Глава 3
    • [с.] 484
  • Къ Филимону посланіе-то на Святаго апостола Павла
   • [с.] 485
  • Къ евреемъ посланіе-то на Святаго апостола Павла
   • Глава 1
    • [с.] 486
   • Глава 2
    • [с.] 487
    • [с.] 488
   • Глава 3
    • [с.] 489
   • Глава 4
    • [с.] 490
   • Глава 5
    • [с.] 491
   • Глава 6
    • [с.] 492
    • [с.] 493
   • Глава 7
    • [с.] 494
    • [с.] 495
   • Глава 8
    • [с.] 496
   • Глава 9
    • [с.] 497
    • [с.] 498
   • Глава 10
    • [с.] 499
    • [с.] 500
   • Глава 11
    • [с.] 501
    • [с.] 502
    • [с.] 503
   • Глава 12
    • [с.] 504
    • [с.] 505
    • [с.] 506
   • Глава 13
    • [с.] 507
    • [с.] 508
  • Откровеніе-то на Святаго Іоанна Богослова
   • Глава 1
    • [с. 509]
    • [с.] 510
   • Глава 2
    • [с.] 511
    • [с.] 512
   • Глава 3
    • [с.] 513
    • [с.] 514
   • Глава 4
    • [с.] 515
   • Глава 5
    • [с.] 516
   • Глава 6
    • [с.] 517
   • Глава 7
    • [с.] 518
    • [с.] 519
   • Глава 8
    • [с.] 520
   • Глава 9
    • [с.] 521
    • [с.] 522
   • Глава 10
    • [с.] 523
   • Глава 11
    • [с.] 524
    • [с.] 525
   • Глава 12
    • [с.] 526
   • Глава 13
    • [с.] 527
    • [с.] 528
   • Глава 14
    • [с.] 529
   • Глава 15
    • [с.] 530
   • Глава 16
    • [с.] 531
    • [с.] 532
   • Глава 17
    • [с.] 533
    • [с.] 534
   • Глава 18
    • [с.] 535
    • [с.] 536
   • Глава 19
    • [с.] 537
    • [с.] 538
   • Глава 20
    • [с.] 539
   • Глава 21
    • [с.] 540
    • [с.] 541
   • Глава 22
    • [с.] 542
    • [с.] 543
    • [с.] 544
    • [с. 545]
    • [с. 546]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]