Current View
Citation link:
Title:
Комуникация и комуникационен модел на богомилското движение през Средновековието (X-XIV век) : Автореферат / Емилия Благоева Кикарина ; Науч. ръководител Николай Михайлов ; Рец. Николай Георгиев Палашев, Дияна Петкова Петкова.
 
Creator:
Кикарина, Емилия Благоева; Kikarina, Emilija Blagoeva; Михайлов, Николай Кирилов науч. ръководител; Палашев, Николай Георгиев рец.; Петкова, Дияна Петкова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Деф. екз. разменени с. 17-30, 3-17; Автореферат към дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, спец. "Журналистика - Връзки с обществеността" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация, връзки с обществеността и реклама 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Богомилство социални проблеми.; Комуникация история, средни векове.
 
*** *** ***
 
001:
001175899
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кикарина, Емилия Благоева
 
245:
Комуникация и комуникационен модел на богомилското движение през Средновековието (X-XIV век) :| Автореферат /| Емилия Благоева Кикарина ; Науч. ръководител Николай Михайлов ; Рец. Николай Георгиев Палашев, Дияна Петкова Петкова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 569.6 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Деф. екз. разменени с. 17-30, 3-17
 
502:
Автореферат към дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, спец. "Журналистика - Връзки с обществеността"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Комуникация, връзки с обществеността и реклама| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Богомилство| социални проблеми.| Комуникация| история, средни векове.
 
700:
Kikarina, Emilija Blagoeva| Михайлов, Николай Кирилов| науч. ръководител| Палашев, Николай Георгиев| рец.| Петкова, Дияна Петкова| рец.