Citation link:
Abstract:
Улица ”Леге” в София.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400140
 
IsFormatOf:
№ 4879
 
Subject:
градски пейзаж; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia