Current View
Title:
Възлагане на публични функции на неправителствени организации : Автореферат / Галина Чернева Заркова ; Науч. консултант Цветан Сивков.; Delegate a public function to non-governmental organization Galina Cherneva Zarkova
 
Creator:
Заркова, Галина Чернева; Zarkova, Galina Cerneva; Сивков, Цветан Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по спец. административно право и административен процес СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Административноправни науки" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Административно право България.; Неправителствени организации правни проблеми. България; Обществени поръчки България.
 
*** *** ***
 
001:
001141871
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Заркова, Галина Чернева
 
245:
Възлагане на публични функции на неправителствени организации :| Автореферат /| Галина Чернева Заркова ; Науч. консултант Цветан Сивков.
 
246:
Delegate a public function to non-governmental organization| Galina Cherneva Zarkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 311.9 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
24 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по спец. административно право и административен процес| СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Административноправни науки"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Административно право| България.| Неправителствени организации| правни проблеми.| България| Обществени поръчки| България.
 
700:
Zarkova, Galina Cerneva| Сивков, Цветан Георгиев| науч. ръководител