Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет. т. 9
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte de Medicine Veteinaire, t.9
 
Date of Issue:
1933
 
Publisher:
Печатница Съгласие
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Радев, Т. Влияние на железния сулфат върху хемоглобинното съдържание на кръвта при бозаещи прасенца, 1-45; Диков, Г. Рибното стопанство у нас и възможности за развоя му, 47-110; Начев, Б. Върху причинения чрез интравенозни инфузии на метиленовото синило иктерус у коня, 111-133; Проданов, Б. За Rhinitis gangraenosa у говедото и бивола с оглед на новостите в етиологията и клиниката на болестта и разпространението у нас, 137-152; Радев, Т. Върху броя на инфузориите в съдържанието на търбуха при домашните преживни животни, 159-168; Попов, П. Marsdenia erecta, 171-196; Начев, Б. Атипични случаи от бяс при кучето, 197-202, Иванов, К. Изследвания върху линг ватулозата (Linguatulosis) на мезентериалните лимфни възли на говедото и бивола в България с оглед на т.н. пентастомни и трематодни огнища, 203-264; Москов, М. Принос към обяснение механиката на трахеалния скелет у коня. Наблюдения върху фрактури на трахеалните хрущяли, 269-282; Краузе, К., Горанов, З. По въпроса за саркоспоридиозата у домашната кокошка с принос на един случай от саркоспоридозата у дива патица, 285-299; Минчев, Принос към етиологията на podermatitis totalis acuta aseptica у коня, 305-332; Ангелов, С., Русев, Х. Опити за добиване на безалбумозни туберкулини и приложението им в алергичната диагностика на говеждата туберкулоза, 333-364;Калоянов, А. Нашите външни пазари на животни и животински продукти, 369-426; Йорданов, М. Черноморският паламуд (Sarda sarda Bl.), 433-478; Русев, Х. Опити за добиване на безалбумозен малеин, 479-485; Иванов, С. Три случая от Uterus unicornis (Semiuterus sinister) при овца, 487-496; Попов, П. Няколко лабораторни опити с Salyrgan, 471-477