Current View
Citation link:
Title:
Модели на убеждаващо влияние във филмовите наративи на "Оскарите" (2013-2016) : Автореферат / Елена Илиева Илиева ; Науч. ръководител Чавдар Христов.; Models of persuasive influence in the film narratives of the “Oscars (2013-2016) Elena Ilieva Ilieva
 
Creator:
Илиева, Елена Илиева; Ilieva, Elena Ilieva; Христов, Чавдар Асенов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 - Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Убеждаваща комуникация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2018; Библиогр. л. 28-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Комуникация социологични проблеми.; Поведение.; Връзки с обществеността.; Кино конкурси. САЩ
 
*** *** ***
 
001:
001140879
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Елена Илиева
 
245:
Модели на убеждаващо влияние във филмовите наративи на "Оскарите" (2013-2016) :| Автореферат /| Елена Илиева Илиева ; Науч. ръководител Чавдар Христов.
 
246:
Models of persuasive influence in the film narratives of the “Oscars (2013-2016)| Elena Ilieva Ilieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 765.0 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
31 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 - Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Убеждаваща комуникация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 28-30
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Комуникация| социологични проблеми.| Поведение.| Връзки с обществеността.| Кино| конкурси.| САЩ
 
700:
Ilieva, Elena Ilieva| Христов, Чавдар Асенов| науч. ръководител