Abstract:
Константин Кисилов - дядо Горан, Ирина Тасева - Страхил и Олга Кирчева - Миленица в сцена от пиесата ”Страхилова майчица”.
 
Created:
25.04.1933
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671242
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 920К, оп. 1, а.е. 278.
 
Subject:
театър; актьор; актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld