Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет. т. 3
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.3
 
Date of Issue:
1927
 
Publisher:
Печатница Художник
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Битнер, Х. Изследвания върху долните части на конския крайник, 1-34; Бичев, П. Стопанското значение на домашния добитък за нашата страна, 35-54; Йорданов, М. Изследвания върху бактерицидното действие на червения пипер, 55-74; Райчев, З. Ветеринарният лекар като клиник и обществен деец, 75-91; Начев, Б. Даване течности на коня посредством модифицираната от Wirth носнопищепроводна сонда на Neumann-Schulz, 92-112; Попов, П. Действието на Piscida erythrina върху рибите, 113-143; Битнер, Х., Москов, М. Перфорации в ставната част на мандибулата при остаряващия кон, 144-161; Битнер, Х., Матов, К., Андреев, А. Сведения върху дейността на паталого-анатомичния институт при Ветеринарномедицински факултет, 162-191