Citation link:
Abstract:
Колоездач, участник в пренасянето на Свещения огън от Дупница в Рилския манастир.
 
Created:
1929
 
Spatial:
България, Рила планина
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450518
 
IsFormatOf:
4552
 
Subject:
1920; спорт; манастир; AthPlus