Abstract:
Светослава Славейкова (1896-1959), дъщеря на Тихол Цанков и Пенка Славейкова. Литераторка, създателка на къща Музей ”Петко и Пенчо Славейкови” в София. Светослава с голяма група лица на екскурзия.
 
Created:
след 1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180099
 
IsFormatOf:
Инв. № 150
 
Subject:
излет; учен; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople