• Житіе прѣподобнаго отца нашего Іоанна Рылскаго чудотворца / Издадено за вѣченъ споменъ на Иванча попъ Стоянова отъ Шуменъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Житіе прѣподобнаго отца нашего Іоанна Рылскаго чудотворца
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Иванчо попъ Стояновъ. Роденъ въ Шюменъ, (Прѣславска епархія) починѫлъ въ лѣто 1869 Ноемврія 4[...]
   • [с. 13]
   • [с.] 14
  • Нѣщо въ споменъ
   • [с.] 15
  • Читателю! [...]
   • [с.] 16
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]