Current View
Citation link:
Title:
Анализ на екстрацелуларни белтъци от суспензионни култура на Dactylis glomerata L. във връзка с тяхната роля в соматичната ембриогенеза : Автореферат. / Горица Веселинова Раклеова ; Науч. ръководител Магдалена Чорбаджива ; Науч. консултант Ивелин Панчев.
 
Creator:
Раклеова, Горица Веселинова; Чорбаджиева, Магдалена Иванова науч. ръководител; Панчев, Ивелин Панчев науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Молекулярна биология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биохимия 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Молекулна биология.; Биотехнология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Раклеова, Горица Веселинова
 
245:
Анализ на екстрацелуларни белтъци от суспензионни култура на Dactylis glomerata L. във връзка с тяхната роля в соматичната ембриогенеза :| Автореферат. /| Горица Веселинова Раклеова ; Науч. ръководител Магдалена Чорбаджива ; Науч. консултант Ивелин Панчев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,43 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
58 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Молекулярна биология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Биохимия| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Молекулна биология.| Биотехнология.
 
700:
Чорбаджиева, Магдалена Иванова| науч. ръководител| Панчев, Ивелин Панчев| науч. консултант