Abstract:
Д-р Любен Попов. Портрет във военна униформа.
 
Creator:
фотоателие Ив. Д. Михайлов
 
Created:
1918
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450216
 
Subject:
лекар; война; портрет; AthPlus