Current View
Citation link:
Title:
Образът на България в британския, американския и англоканадския периодичен печат през периода 1980-2000 г. (теми, редукции, развития) : Автореферат / Кристин Костадинова Димитрова-Трендафилова ; Науч. ръководител Тотка Монова.
 
Creator:
Димитрова, Кристин Костадинова; Монова, Тотка Иванова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Coverage:
България култура. [spatial]
 
Description:
Пълното име на авт. е Кристин Костадинова Димитрова-Трендафилова; Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Прескомуникация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Периодичен печат Великобритания.; Периодичен печат Канада.; Периодичен печат САЩ.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Кристин Костадинова
 
245:
Образът на България в британския, американския и англоканадския периодичен печат през периода 1980-2000 г. (теми, редукции, развития) :| Автореферат /| Кристин Костадинова Димитрова-Трендафилова ; Науч. ръководител Тотка Монова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 341 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
30 л. ;| 30 см.
 
500:
Пълното име на авт. е Кристин Костадинова Димитрова-Трендафилова| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Прескомуникация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Периодичен печат| Великобритания.| Периодичен печат| Канада.| Периодичен печат| САЩ.
 
651:
България| култура.
 
700:
Монова, Тотка Иванова| науч. ръководител