Current View
Citation link:
Title:
Влияние на "албанския фактор" на територията на Република Македония и неговото отражение върху сигурността и евроатлантическата перспектива на Западните Балкани : Автореферат / Петьо Георгиев Вълков ; Науч. ръководител Пламен Пантев
 
Creator:
Вълков, Петьо Георгиев; Пантев, Пламен Иларионов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.3. Политически науки (Международни отношения) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Международно право и международни отношения" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Малцинства, албански Македония
 
*** *** ***
 
001:
001158287
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълков, Петьо Георгиев
 
245:
Влияние на "албанския фактор" на територията на Република Македония и неговото отражение върху сигурността и евроатлантическата перспектива на Западните Балкани :| Автореферат /| Петьо Георгиев Вълков ; Науч. ръководител Пламен Пантев
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 620.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.3. Политически науки (Международни отношения)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Международно право и международни отношения"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Малцинства, албански| Македония
 
700:
Пантев, Пламен Иларионов| науч. ръководител