Citation link:
Abstract:
Руините на основното училище в с. Виница (Бадарлии), пострадало от Чирпанското земетресение през 1928 г.
 
Created:
1928
 
Spatial:
с. Виница (Бадарлии), област Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670100
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1188.
 
Subject:
бедствие; училище; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOearthquakechirpan