Citation link:
 • Грамматика за турскый языкъ [2. прераб. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Кратка грамматика за турскый языкъ
   • [Първа част]
    • [Увод]
     • [Азбука]
      • [с. 5]
      • [с.] 6
     • За ударенія-та
      • [с.] 7
     • За писма-та
     • За прѣпинателны-тѣ знакове
      • [с.] 8
    • [Скланяеми рѣчи]
     • За сѫществителното имя
      • Пьрво склоненіе
       • [с.] 9
       • [с.] 10
      • Второ склоненіе
       • [с.] 11
       • [с.] 12
       • [с.] 13
      • За члена
       • [с.] 14
     • За прилагателно-то
      • [с.] 15
      • [с.] 16
     • За числителното имя
      • [с.] 17
      • [с.] 18
     • За дѣйствителното имя
      • [с.] 19
     • Относителни прилагателни имена
      • [с.] 20
      • [с.] 21
     • За стьпени-тѣ
      • [с.] 22
      • [с.] 23
     • За мѣстоименія-та
      • Склоненіе на личны-тѣ мѣстоименія
       • [с.] 24
       • [с.] 25
       • [с.] 26
      • Склоненіе на показателны-тѣ мѣстоименія
       • [с.] 27
       • [с.] 28
       • [с.] 29
       • [с.] 30
       • [с.] 31
       • [с.] 32
       • [с.] 33
     • За глагола
      • [с.] 34
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • За спомагателный глаголъ
       • [с.] 39
       • [с.] 40
       • [с.] 41
       • [с.] 42
       • [с.] 43
       • [с.] 44
       • [с.] 45
       • [с.] 46
       • [с.] 47
       • [с.] 48
      • Спряженіе на глаголъ видѭ и пишѫ
       • [с.] 49
       • [с.] 50
       • [с.] 51
       • [с.] 52
       • [с.] 53
       • [с.] 54
       • [с.] 55
       • [с.] 56
       • [с.] 57
       • [с.] 58
     • Дѣйствителни и страд. причястія
      • [с.] 59
      • [с.] 60
     • Дѣепричястія
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
    • Нескланяеми рѣчи
     • За нарѣчія-та
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
     • За прѣдлозы-тѣ
      • [с.] 67
      • [с.] 68
     • За съѭзы-тѣ
      • [с.] 69
      • [с.] 70
     • За междумѣтія-та
    • Производство на думы-тѣ
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • За сложны-тѣ думы
      • [с.] 75
   • Втора чясть. За словосъчиненіе-то
    • Прѣдложенія и тѣхни допълненія
     • [с. 76]
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
    • За сѫществително-то
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Словосъчиненіе на глагола
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
    • За междумѣтія-та
     • [с.] 99
     • [с.] 100
  • Разны писма
   • Тате мой!
    • [с. 101]
   • Драга ми мамо!
    • [с.] 102
   • Любезна ми сестро!
   • Мой брате!
    • [с.] 103
   • Добрый ми господине!
    • [с.] 104
   • Великодушный (свободный) Господине!
   • Трудолюбивый ми господине!
    • [с.] 105
   • Честитый господине!
    • [с.] 106
   • Образецъ на илмихаберъ, кой-то ся дава на правителство-то за да ся извади нѣкому пѫтно тескере
   • Друго
    • [с.] 107
   • Образы за полицы
    • [с.] 108
   • Друга
   • Отворено боно
    • [с.] 109
   • Записъ за длъгъ
   • Причина да ся напише записъ-тъ ни е тая
    • [с.] 110
   • Образецъ на векылнаме
    • [с.] 111
   • Образци за прошенія
    • Покорно прошеніе
     • [с.] 112
    • Друго
    • Друго
     • [с.] 113
   • Утъкмителенъ записъ
    • [с.] 114
   • Образъ на записъ за съдружество
    • [с.] 115
   • Образецъ на илми-хаберъ за контрато
   • Образецъ за контрато
    • [с.] 116
   • Протесто
    • [с.] 117
   • Образцы за телеграфическы депеши
    • [с.] 118
   • Призъвателно тескере за испытаніе
    • [с.] 119
  • Погрѣшкы
   • [с. 120]
   • [с. 121]
   • [с. 122]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]