Current View
Citation link:
Title:
Биополитическо конструиране на градското пространство : Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабитат Автореферат / Момчил Емилов Христов ; Науч. ръководител Майя Димитрова Грекова.
 
Creator:
Христов, Момчил Емилов; Грекова, Майя Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Градове - социология.; Политика социологични проблеми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христов, Момчил Емилов
 
245:
Биополитическо конструиране на градското пространство :| Изобретяване и усвояване на биополитически техники от индустриалния градски център до социалистическия хабитат| Автореферат /| Момчил Емилов Христов ; Науч. ръководител Майя Димитрова Грекова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 425 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
32 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Градове - социология.| Политика| социологични проблеми.
 
700:
Грекова, Майя Димитрова| науч. ръководител