Citation link:
Abstract:
Посещението на Феликс Русел – кмет на град Париж в Скобелев парк музей.
 
Creator:
Димитър Карастоянов
 
Created:
14.04.1912
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900063
 
IsFormatOf:
B-VI-0065
 
Subject:
посещение; политик; кмет; музей; парк; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians