Citation link:
Title:
Книгописъ на новобългарска-та книжнина 1806-1870 / Събралъ Јос. Конст. Јиречекъ. Віена, 1872. Въ Вѣнѫ, у книгопечятн. Л. Соммеровѫ.; Bibliographie de la littérature bulgare moderne 1806-1870 par Jos. Konst. Jireček. Книгописъ на новобългарската книжнина 1806-1870. Събралъ Јос. Конст. Јиречекъ. Издава Българското книжовно дружество въ Браила. Віена, 1872. Типографіа Л. Соммеръ & C.
 
Creator:
Иречек, Константин Йосиф почетен член на БКД 1854-1918.
 
Date:
1872 [issued] 1872.
 
Description:
STP; Книгата е печатана с граждански шрифт.; Издадена е като приложение на "Периодическо списание", кн. 7-8.; Издател е Българското книжовно дружество в Браила (отбелязано е на корицата и с. 48).; Коричното заглавие е различно от това на заглавната страница.; Има предметен показалец, с. 46-48.; Екземплярът с В122798 и инв. № BVSt10845-1965 е от библиотеката на Васил Стоянов.; Екземплярът с В61743 и инв. № 11984-1931 е от библиотеката на Феликс Каниц.; Липсват кориците от екземпляр с В122798 и инв. № BVSt10845-1965, екземпляр с В122796 и инв. № 48837-1948 и екземпляр с В12419 и инв. № 785-1902.; STP; Издател: Българското книжовно дружество в Браила (отбелязано е на корицата и с. 48).; 4 екземпляра.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 8532, с. 412.; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1273, с. 642.
 
Subject:
015 (497.2); библиографии /национални udc
 
*** *** ***
 
001:
000018249
 
040:
BG-SoBAS
 
041:
bul
 
044:
au
 
080:
015| (497.2)
 
100:
Иречек, Константин Йосиф| почетен член на БКД| 1854-1918.
 
245:
Книгописъ на новобългарска-та книжнина 1806-1870 /| Събралъ Јос. Конст. Јиречекъ. Віена, 1872. Въ Вѣнѫ, у книгопечятн. Л. Соммеровѫ.
 
246:
Bibliographie de la littérature bulgare moderne 1806-1870 par Jos. Konst. Jireček. Книгописъ на новобългарската книжнина 1806-1870. Събралъ Јос. Конст. Јиречекъ. Издава Българското книжовно дружество въ Браила. Віена, 1872. Типографіа Л. Соммеръ & C.
 
260:
[Виена] :| [Книгопечатница на Л. Сомер и сие],| 1872.
 
300:
48 с. ;| 23 см.
 
500:
STP| Книгата е печатана с граждански шрифт.| Издадена е като приложение на "Периодическо списание", кн. 7-8.| Издател е Българското книжовно дружество в Браила (отбелязано е на корицата и с. 48).| Коричното заглавие е различно от това на заглавната страница.| Има предметен показалец, с. 46-48.| Екземплярът с В122798 и инв. № BVSt10845-1965 е от библиотеката на Васил Стоянов.| Екземплярът с В61743 и инв. № 11984-1931 е от библиотеката на Феликс Каниц.| Липсват кориците от екземпляр с В122798 и инв. № BVSt10845-1965, екземпляр с В122796 и инв. № 48837-1948 и екземпляр с В12419 и инв. № 785-1902.| STP
 
536:
Издател: Българското книжовно дружество в Браила (отбелязано е на корицата и с. 48).
 
562:
4 екземпляра.
 
581:
Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 8532, с. 412.| Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1273, с. 642.
 
650:
библиографии /национални| udc
 
681:
България| udc
 
730:
Книгопис на новобългарската книжнина 1806-1870. Събрал Йос. Конст. Иречек. Виена, 1872. В Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова.| Bibliographie de la litterature bulgare monde 1806-1870 par Jos. Konst. Jireček. Книгопис на новобългарската книжнина 1806-1870. Събралъ Йос. Конст. Иречек. Издава Българското книжовно дружество в Браила. Виена, 1872. Типографиа Л. Сомер & C.