Citation link:
Abstract:
Василка Станчева (по баща Шавкулова), съпруга на Сирко Станчев със сина им Никола.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450916
 
Subject:
1920; портрет; студио; AthPlus