Abstract:
Персоналът на Хасковската телеграфо-пощенска станция. Изпращане в пенсия на началника - Борис Гогов.
 
Created:
05.1936
 
Spatial:
Хасково, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080998
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 278К
 
Subject:
държавен чиновник; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups