Citation link:
Abstract:
П. М. Братанов, един от първите телеграфисти в България след Освобождението.
 
Creator:
Фотоателие ”Братя Карастоянови”
 
Created:
1883
 
Spatial:
София
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400104
 
IsFormatOf:
№ 7534
 
Subject:
държавен чиновник; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOphotographersateliers