Citation link:
Abstract:
Обяд в чест на руски ветерани от Руско-турската война в София. Сред тях са Ал. Перепелицин, М. Никольский, Ив. Иванов идр.
 
Created:
1939 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460091
 
IsFormatOf:
С ІІ 3330
 
Subject:
Руско-турска война; военен деец; тържество; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar