Abstract:
Димитър Атанасов (1849 - 1921), секретар на общината във Велико Търново по време на Учредителното събрание през 1879 г.
 
Created:
1879
 
Spatial:
Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080850
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 65К; оп. 4; а.е. 45; л. 1.
 
Subject:
държавен чиновник; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople