Abstract:
Милош Василев.
 
Created:
1870
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13819327491702
 
IsFormatOf:
І 206
 
Subject:
обществен деец; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople