Citation link:
 • Третѩ година. Пръвый дѣлъ-граматичьскый : Пръвоначялна практичьска граматика съ сборникъ : [Кн. 1.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оглавлениѥ
   • [с. III]
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с. VIII]
  • Пръвый дѣлъ - граматичьскый
   • Размѣтъ на просто прѣдложениѥ
    • I
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
    • II
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • III
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
    • IV
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
    • V. Сливане и свръзка на прѣдложениѩ-та
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
    • VI. Народны пѣсни за размѣтъ
     • I. Ѥдинъ овчарь и ѥдна мома
      • [с.] 111
      • [с.] 112
      • [с.] 113
      • [с.]114
     • II. Ѥдинъ юнакъ и ѥдна мома
      • [с.] 115
      • [с.] 116
      • [с.] 117
    • VII. Расписъ на думы-ты, што имѫть въ кореніа буквы ъ, ы, ь, ѣ, я, ѫ
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
  • Граматичьскый сборникъ. Приложениѥ на граматикѫ-тѫ
   • 1. Два рака
   • 2. Ѥдинъ малъкъ свирачь
    • [с. 123]
   • 3. Морѥ-то и рѣка-та
   • 4. Гладьнъ жлътици не іаде
   • 5. Сѣнка-та и чловѣкъ-тъ
    • [с.] 124
   • 6. Влъкъ-тъ, ѥжь-тъ и лисица-та
   • 7. Облакъ-тъ
   • 8. Жаба-та и волъ-тъ
    • [с.] 125
   • 9. Живописець-тъ и ботушарь-тъ
   • 10. Ѥдинъ простакъ и бесцѣный камень
    • [с.] 126
   • 11. Който ся бои отъ мечкѫ, не ходи въ горѫ-тѫ
   • 12. Ѥдно дѣтя и ѥдна змиіа
   • 13. Пчела-та и муха-та
    • [с.] 127
   • 14. Гѫскы-ты и жерави-ти
    • [с.] 128
   • 15. ІАгня-то и прася-то
   • 16. Орелъ-тъ и кокошка-та
    • [с.] 129
   • 17. Хвръчило-то
    • [с.] 130
   • 18. Ѥдинъ гръбавъ и ѥдно дѣтя
   • 19. Гора-та и вада-та
    • [с.] 131
   • 20. Шипка-та и коприва-та
   • 21. Куче-то и волъ-тъ
    • [с.] 132
   • 22. Влъкъ-тъ и куче-то
    • [с.] 133
   • 23. Комарь-тъ и овчарь-тъ
   • 24. Врабче-то и жлътунка-та
   • 25. Влъкъ-тъ и лисица-та
    • [с.] 134
   • 26. Ѥдинъ конь за іазденѥ и ѥдинь дръгливъ товарникъ
    • [с.] 135
   • 27. Попагалъ-тъ и славей-тъ
    • [с.] 136
   • 28. Ръжь-та
    • [с.] 137
   • 29. Ѥдна планинска рѣка
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с. 140]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]