Current View
Citation link:
Title:
Микроразмножаване и биологична активност в екстракти от Lamium album L. : Автореферат / Милена Ангелова Димитрова ; Науч. ръководител Венета Михова Капчина-Тотева.
 
Creator:
Димитрова, Милена Ангелова; Капчина-Тотева, Венета Михова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" направление 4.3 Биол. науки (физиология на растенията - ин витро култивиране на лечебни растения) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Медицински растения.; Фармацевтична ботаника.; Растения - размножаване.; Биотехнология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Милена Ангелова
 
245:
Микроразмножаване и биологична активност в екстракти от Lamium album L. :| Автореферат /| Милена Ангелова Димитрова ; Науч. ръководител Венета Михова Капчина-Тотева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,5 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
34 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" направление 4.3 Биол. науки (физиология на растенията - ин витро култивиране на лечебни растения)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Медицински растения.| Фармацевтична ботаника.| Растения - размножаване.| Биотехнология.
 
700:
Капчина-Тотева, Венета Михова| науч. ръководител