Current View
Citation link:
Title:
Българските земи и нашествията на късните номади в края на ХІ-ХІІ в. : Автореферат / Йото Валериев Йотов ; Науч. ръководител Петър Ангелов.
 
Creator:
Йотов, Йото Валериев; Ангелов, Петър Димитров науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Coverage:
България история, средни векове. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йотов, Йото Валериев
 
245:
Българските земи и нашествията на късните номади в края на ХІ-ХІІ в. :| Автореферат /| Йото Валериев Йотов ; Науч. ръководител Петър Ангелов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,2 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
50 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
651:
България| история, средни векове.
 
700:
Ангелов, Петър Димитров| науч. ръководител