Citation link:
  • Похождения на Чичикова или Мъртвите души : С много илюстрации и с прибавка : Разбор на Мъртвите души за школната младеж от С. Бураковски
    • Заглавна страница