Current View
Citation link:
Title:
Развитие на металингвистични и специфични комуникативни компетенции при студенти от специалност "Предучилищна педагогика с чужд език" : Автореферат / Христина Николаева Белева ; Науч. ръководител Божидар Aнгелов.
 
Creator:
Белева, Христина Николаева.; Ангелов, Божидар Михайлов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по чужд ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Предучилищна и медийна педагогика 2019; Библиогр. с. 41-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Предучилищно възпитание.; Чужди езици психология на изучаването.; Детски градини учебно-възпитателна работа чужди езици методика на преподаването за ВУЗ.
 
*** *** ***
 
001:
001160455
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Белева, Христина Николаева.
 
245:
Развитие на металингвистични и специфични комуникативни компетенции при студенти от специалност "Предучилищна педагогика с чужд език" :| Автореферат /| Христина Николаева Белева ; Науч. ръководител Божидар Aнгелов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 995.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
49 с. :| с ил., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по чужд ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Предучилищна и медийна педагогика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 41-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Предучилищно възпитание.| Чужди езици| психология на изучаването.| Детски градини| учебно-възпитателна работа| чужди езици| методика на преподаването| за ВУЗ.
 
700:
Ангелов, Божидар Михайлов| науч. ръководител