Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Делегация на окръжната избирателна комисия от гр. Кострома на посещение при Георги Димитров.
 
Created:
19.12.1937
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160224
 
IsFormatOf:
Г ІІ 132/27
 
Subject:
политик; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov