Current View
Citation link:
Title:
"Драматургични похвати в повествователни структури на българската литература с оглед на преподаването й в средното училище (Елин Пелин - "Гераците", Йордан Йовков - "Старопланински легенди" и Димитър Талев - "Железният светилник")" : Автореферат / Виктория Енрико Георгиева ; Науч. ръководител Владимир Атанасов Атанасов.
 
Creator:
Георгиева, Виктория Енрико; Атанасов, Владимир Атанасов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика 2014; Библиогр. с. 70-77; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Българска литература методика на преподаването за средни общообразователни училища.; Драма, българска история и критика
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Виктория Енрико
 
245:
"Драматургични похвати в повествователни структури на българската литература с оглед на преподаването й в средното училище (Елин Пелин - "Гераците", Йордан Йовков - "Старопланински легенди" и Димитър Талев - "Железният светилник")" :| Автореферат /| Виктория Енрико Георгиева ; Науч. ръководител Владимир Атанасов Атанасов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 19 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
77 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 1.3 Педагогика на обучението (Методика на обучението по лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика| 2014
 
504:
Библиогр. с. 70-77
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Българска литература| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.| Драма, българска| история и критика
 
700:
Атанасов, Владимир Атанасов| науч. ръководител