Current View
Citation link:
Title:
Интерактивността в Е-обучението по английски език за специални цели : Автореферат / Иванка Натова Натова.
 
Creator:
Натова, Иванка Натова
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.07.03 Методика на обучението по англ. ез. СУ "Св.Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Методика на чуждоез. обучение" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Английски език методика на преподаването за ВУЗ.; Електронно обучение.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Натова, Иванка Натова
 
245:
Интерактивността в Е-обучението по английски език за специални цели :| Автореферат /| Иванка Натова Натова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 361 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
44 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.07.03 Методика на обучението по англ. ез.| СУ "Св.Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Методика на чуждоез. обучение"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Английски език| методика на преподаването| за ВУЗ.| Електронно обучение.