Current View
Citation link:
Title:
Реология на емулсии стабилизирани със сапонини : Автореферат / Соня Русиянова Цибранска-Гьорева ; Науч. ръководител Славка Стоянова Чолакова.
 
Creator:
Цибранска-Гьорева, Соня Русиянова; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", 4.2. Хим. науки (Теоретична химия-макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевт. инженерство 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Емулсии.; Химическа кинетика.
 
*** *** ***
 
001:
001167218
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цибранска-Гьорева, Соня Русиянова
 
245:
Реология на емулсии стабилизирани със сапонини :| Автореферат /| Соня Русиянова Цибранска-Гьорева ; Науч. ръководител Славка Стоянова Чолакова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.522 MB )
 
260:
София,| 2020.
 
300:
34 л.; :| с табл., диагр., цв. ил. ;| 30 см в папка.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", 4.2. Хим. науки (Теоретична химия-макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевт. инженерство| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Емулсии.| Химическа кинетика.
 
700:
Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител