Current View
Citation link:
Title:
Сигнализация при клетки отглеждани в условия на триизмерен матрикс : Автореферат / Ралица Бориславова Скробанска ; Науч. ръководител Румен Панков.
 
Creator:
Скробанска, Ралица Бориславова; Панков, Румен
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" ; Науч. спец. Клетъчна биология - 01.06.18 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология" 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Цитология дисертации.; Молекулна биология дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Скробанска, Ралица Бориславова
 
245:
Сигнализация при клетки отглеждани в условия на триизмерен матрикс :| Автореферат /| Ралица Бориславова Скробанска ; Науч. ръководител Румен Панков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2.02 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
43 с. :| с ил., диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и научна степен "доктор" ; Науч. спец. Клетъчна биология - 01.06.18| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология"| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Цитология| дисертации.| Молекулна биология| дисертации.
 
700:
Панков, Румен