Current View
Title:
Образът на двойника в литературата - модели и прочити : Психоаналитични прочити на образа на двойника в диаболистичната проза : Автореферат / Десислава Бориславова Узунова ; Науч. ръководител Амелия Личева.; The image of the double in the literature - models and readings Dessislava Borislavova Uzunova
 
Creator:
Узунова, Десислава Бориславова; Uzunova, Desislava Borislavova; Личева, Амелия Веселинова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Теория на литературата) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по теория на литературата 2018; Библиогр. с. 43-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Литература теория и естетика.; Проза теми, образи, сюжети.
 
*** *** ***
 
001:
001141143
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Узунова, Десислава Бориславова
 
245:
Образът на двойника в литературата - модели и прочити :| Психоаналитични прочити на образа на двойника в диаболистичната проза : Автореферат /| Десислава Бориславова Узунова ; Науч. ръководител Амелия Личева.
 
246:
The image of the double in the literature - models and readings| Dessislava Borislavova Uzunova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 423.3 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
48 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Теория на литературата)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по теория на литературата| 2018
 
504:
Библиогр. с. 43-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Литература| теория и естетика.| Проза| теми, образи, сюжети.
 
700:
Uzunova, Desislava Borislavova| Личева, Амелия Веселинова| науч. ръководител