Citation link:
 • Служба свѧтыхъ славныхъ равноапостолныхъ Господнимъ Отцемъ нашимъ Кирила и Методіѧ, Eпископомъ и учителемъ всѣмъ племѣнамъ Славѧнскымъ Месѣца Маіѫ въ 11 день / Издадена отъ родолюбиваго г. Ставраки Захариева
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Текст на службата]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]