Citation link:
 • Покрестеніето на едного свѣщенника Исидинъ, : или началото на Хрістіанството собрано отъ І. Еліада
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Высокопочитаемыи мои родителю!
   • [с.] III
   • [с.IV]
  • Прелюбезный мой Сыне!
   • [с.]V
   • [с.VI]
  • Любезніи Отечественницы!
   • [с.]VII
   • [с.]VIII
  • Хрістіанството въ началото свое
   • Перво срѣшнՃваніе
    • §. 1.
     • [с.1]
     • [с.]2
     • [с.]3
     • [с.]4
     • [с.]5
     • [с.]6
     • [с.]7
  • Пазара на помпеицыте
   • Второ срѣшнՃваніе
    • §. 2.
     • [с.]8
     • [с.]9
     • [с.]10
     • [с.]11
     • [с.]12
     • [с.]13
     • [с.]14
     • [с.]15
     • [с.]16
     • [с.]17
   • Собранiе дՃховно
    • §. 3.
     • [с.]18
     • [с.]19
     • [с.]20
     • [с.]21
     • [с.]22
     • [с.]23
     • [с.]24
     • [с.]25
     • [с.]26
     • [с.]27
     • [с.]28
     • [с.]29
     • [с.]30
     • [с.]31
     • [с.]32
     • [с.]33
     • [с.]34
     • [с.]35
     • [с.]36
     • [с.]37
     • [с.]38
     • [с.]39
     • [с.]40
     • [с.]41
     • [с.]42
     • [с.]43
     • [с.]44
     • [с.]45
     • [с.]46
     • [с.]47
    • §. 4.
     • [с.]48
     • [с.]49
     • [с.]50
     • [с.]51
     • [с.]52
   • Сына на вдовицата
    • §. 5.
     • [с.]53
     • [с.]54
     • [с.]55
     • [с.]56
     • [с.]57
     • [с.]58
     • [с.]59
     • [с.]60
     • [с.]61
  • Родолюбивiи и ревнители г. г.
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.]64
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]