Current View
Citation link:
Title:
Определяне на химичния състав на археологически находки от метали и стъкло : Автореферат / Деян Веселинов Лесигярски ; Науч. ръководител Ивелин Кулев.
 
Creator:
Лесигярски, Деян Веселинов; Кулев, Ивелин Веселинов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Аналитична химия, шифър 01.05.04 СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по химия и фармация 2013; Библиогр. с. 54-57; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Археологически находки методи на изследване химически методи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Лесигярски, Деян Веселинов
 
245:
Определяне на химичния състав на археологически находки от метали и стъкло :| Автореферат /| Деян Веселинов Лесигярски ; Науч. ръководител Ивелин Кулев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,38 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
57 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Аналитична химия, шифър 01.05.04| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по химия и фармация| 2013
 
504:
Библиогр. с. 54-57
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Археологически находки| методи на изследване| химически методи.
 
700:
Кулев, Ивелин Веселинов| науч. ръководител