Current View
Citation link:
Title:
Замърсяване на почвата и въздействие върху моделните култури в района на Елбасан : Автореферат / Анила Янче ; Науч. ръководител Валентин Богоев ; Рец. Методи Теохаров, Пламен Георгиев.; Soil contamination and impact on model crops in Elbasan area Anila Jance
 
Creator:
Янче, Анила; Jance, Anila; Богоев, Валентин Мирчев науч. ръководител; Теохаров, Методи рец.; Георгиев, Пламен Симеонов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Пълното име на рец. Методи Теохаров е Методи Теохаров Костадинов; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки "Екология и опазване на екосистемите" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда" 2021; Библиог. с. 58-60; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Почва хигиена Албания.; Селскостопански култури екология Албания.
 
*** *** ***
 
001:
001182085
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янче, Анила
 
245:
Замърсяване на почвата и въздействие върху моделните култури в района на Елбасан :| Автореферат /| Анила Янче ; Науч. ръководител Валентин Богоев ; Рец. Методи Теохаров, Пламен Георгиев.
 
246:
Soil contamination and impact on model crops in Elbasan area| Anila Jance
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.912 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
60 с. :| с цв. ил., диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на рец. Методи Теохаров е Методи Теохаров Костадинов
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки "Екология и опазване на екосистемите"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда"| 2021
 
504:
Библиог. с. 58-60
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Почва| хигиена| Албания.| Селскостопански култури| екология| Албания.
 
700:
Jance, Anila| Богоев, Валентин Мирчев| науч. ръководител| Теохаров, Методи| рец.| Георгиев, Пламен Симеонов| рец.