Current View
Citation link:
Title:
Двойната роля на социалните медии като източник на кризи и инструмент за овладяването им в контекста на корпоративните комуникации : Автореферат / Ася Милчева Георгиева ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.; <<The>> dual role of social media as a source of crises and a tool for crisis management in the context of corporate communications Asya Milcheva Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Ася Милчева; Georgieva, Asja Milceva.; Дерменджиева, Грета Николаева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Подв. със спирала; Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователно-квалификационна степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване" 2018; Библиогр. л. 40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Корпорации управление и организация.; Комуникация.; Социални мрежи.; Връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
001:
001138007
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Ася Милчева
 
245:
Двойната роля на социалните медии като източник на кризи и инструмент за овладяването им в контекста на корпоративните комуникации :| Автореферат /| Ася Милчева Георгиева ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.
 
246:
<<The>> dual role of social media as a source of crises and a tool for crisis management in the context of corporate communications| Asya Milcheva Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 975.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
40 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Подв. със спирала| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователно-квалификационна степен "Доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Корпорации| управление и организация.| Комуникация.| Социални мрежи.| Връзки с обществеността.
 
700:
Georgieva, Asja Milceva.| Дерменджиева, Грета Николаева| науч. ръководител