Citation link:
Abstract:
Димитър Андонов Мутафчиев, доктор на биологическите науки, биолог в секция ”Биохимия” на Медицинска академия (09.01.1936 - 02.01.2008)
 
Creator:
Папакочев, Петър
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
фотоархив Петър Папакочев ”Портрети”
 
RightsHolder:
Георги Папакочев
 
Identifier:
F14925007870034
 
Subject:
Dimitar Mutafchiev; biologist