Current View
Citation link:
Authors:
Анева, Събина
 
Title:
НАБИС РЕПОЗИТОРИУМ - успешен модел за дигитализиране на книжовното културно наследство в България
 
Date of Issue:
2023
 
Is Part of:
Библиотеките, културното наследство и паметта: Сборник в чест на проф. дн Цветанка Панчева
 
Publisher:
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
 
Identifiers:
2683-0515; 5 [issn] 978-954-07-5840-4 [isbn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
дигитализиране на книжовното културно наследство; фондация НАБИС; НАБИС репозиториум
 
Abstract:
В публикацията се прави преглед на началния период на дигитализацията в България и се посочва ролята на фондация "Национална академична библиотечно-информационна система" (НАБИС) в тази насока. Разгледан е НАБИС репозиториум като успешен модел за дигитализиране на книжовното културно наследство.