Current View
Citation link:
Title:
Военно-политически аспекти на отношенията НАТО - Русия (1992-2002 г.) : Автореферат / Ангел Юлиянов Апостолов ; Науч. ръководител Александър Сивилов ; Рец. Дарина Григорова, Йордан Баев.; Military-political aspects of NATO-Russia relations (1992 – 2002) Angel Yuliyanov Apostolov
 
Creator:
Апостолов, Ангел Юлиянов; Apostolov, Angel Julijanov; Сивилов, Александър Михайлов науч. ръководител; Григорова, Дарина Григорова рец.; Баев, Йордан Ангелов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
Русия национална сигурност. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
НАТО политика; Международни отношения 1945-
 
*** *** ***
 
001:
001181104
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Апостолов, Ангел Юлиянов
 
245:
Военно-политически аспекти на отношенията НАТО - Русия (1992-2002 г.) :| Автореферат /| Ангел Юлиянов Апостолов ; Науч. ръководител Александър Сивилов ; Рец. Дарина Григорова, Йордан Баев.
 
246:
Military-political aspects of NATO-Russia relations (1992 – 2002)| Angel Yuliyanov Apostolov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 645.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
34 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
610:
НАТО| политика
 
650:
Международни отношения| 1945-
 
651:
Русия| национална сигурност.
 
700:
Apostolov, Angel Julijanov| Сивилов, Александър Михайлов| науч. ръководител| Григорова, Дарина Григорова| рец.| Баев, Йордан Ангелов| рец.