Citation link:
 • Гласъ ѥдного родолюбца за съѭзъ Югославяніѭ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Пристѫпъ
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Зачто и какъ да ся съѥдинѭть югославянски ти плѣмена и да ся обезбѣдѭть
   • I.
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • II.
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • III.
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • IV.
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • V.
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
  • Подиръ толкозь разлаганія и доказателства за пытаніе, привеждамъ милому си Народу нѣколко рѣчи както заключеніе
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Изясненіе на нѣкои рѣчи въ тѫѭ книжицѫ
   • [с. 49]
   • [с. 50]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]